Інформація для батьків

/Files/images/, 1 1 Аа.jpg

Шановні батьки!

Початок навчання дитини у1-му класі – це дуже відповідальний і досить складний період у її житті. Батьки мають бути обізнані з особливостями психічного розвитку, навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку, володіти знаннями про допомогу дитині у перехідний до навчання період, бути готовими співпрацювати з учителем, школою, об’єктивно оцінювати результати діяльності дитини.

Розуміння важливості цього періоду для адаптації дитини в новій соціальній ролі школяра та недопустимість перебільшення вимог стосовно успішності й поведінки, більших за можливості дитини є основними критеріями підготовленості батьків до навчальної діяльності їх дітей.

Адже дуже багато змін відбудеться у житті дитини:з'являться нові знайомства, як з однолітками, так і з дорослими; нові взаємовідносини; нові обов'язки.Зміниться вид діяльності:ранішеосновною діяльністю Вашого малюкабулагра, з приходом до школи основною діяльністю стане навчання.Зміниться соціальна позиція дитини: щевчораВаш малюкбувпростою дитиною, асьогодні–єучнем з певними обов'язками.

Основною діяльністю дитини сталонавчання, яке потребує неабияких зусиль з боку дитини, певних знань, а також певних вмінь та навичок. Все життя буде підпорядковуватись навчанню , школі, шкільним справам.

Безумовно, легшепристосуватись до тих змін у житті, які пов'язані з початком навчання у школі і успішніше себе реалізувати зможе та дитина, яка готова до шкільного навчання.

У психології виділяють таке поняття, як «готовність дитини до навчання». Що означає це поняття, з чого воно складається, чим визначається?

Загалом поняття «готовності дитини до школи» розглядається, як комплексне, багатогранне, яке охоплює всі сфери життя та діяльності майбутнього першокласника.

Необхідно одразу розділити поняття педагогічної та психологічної готовності до школи.

Готовність до школи.

Під педагогічною готовністю, як правило, мається на увазі уміння читати, рахувати та писати. Однак сама по собі наявність лише цих вмінь та навичок не є гарантом того, що дитина буде навчатись успішно.

Психологічна готовність до навчання у школі включає такі компоненти:

1.фізіологічна готовність;

2.інтелектуальна (пізнавальна) готовність;

3.емоційно-вольова готовність;

4.соціальна готовність;

5.мотиваційна готовність.

Фізіологічна готовністьозначає достатній рівень дозрівання організму дитини, стан її здоров'я. Зрозуміло, що здорові діти краще пристосуються до змін, пов'язаних з початком навчання.

Інтелектуальна (пізнавальна) готовністьпов'язана із відповідним рівнем розвитку пізнавальної сфери дитини, тобто тих процесів, завдяки яким дитина пізнає навколишній світ: мислення, увага, пам'ять, сприймання, уява.

Мисленняє найважливішою функцією мозку людини. Будь-який вид діяльності не може обійтися без мислення. А особливо – навчання.

На момент початку навчання у школі дитина має володіти певним запасом знань про навколишній світ, про себе, про природу, про інших людей, про стосунки між людьми. Наприклад, дитина має знати: своє ім'я, прізвище, основні кольори, основні геометричні фігури (трикутник, прямокутник, коло) . Володіти поняттям «більший»- «менший», «вищий»-«нижчий», «ширший»-«вужчий». Бажано, щоб дитина орієнтувалась у просторі (знала де права рука, розуміла поняття «під», «над», «біля», «між»).

Дитина має вміти аналізувати, встановлювати з’вязки, порівнювати, аналізувати, узагальнювати, визначати головні і другорядні ознаки предметів та явищ.

Увагає ще одною складовою інтелектуальноїготовності. Чим вищий рівень уваги, тим вища ефективність навчання. Навчання ставить перед дитиною нові завдання, несхожі на ті, які вона звикла виконувати під час гри. Навчальні завдання, на відміну від ігрових, містять більше нової інформації, а процес виконання навчальних завдань вимагає більшого зосередження. А для цього бажано тренувати здатність малюка бути уважним, наприклад, за допомогою ігор і спеціальних вправ.

Безумовно, легше буде навчатись тій дитині, у якої гарно розвинутапам’ять.

Дуже бажаним для успішного навчання є вміння дитини відповідати на запитання, уміти висловлювати свої думки. Передумовою цих вмінь є достатній словниковий запас дитини. Достатнійрозвиток мовленняє ще одною складовою інтелектуальної готовності дитини до навчання.

Достатнійрозвиток м’язів руки, вміння виконувати пальчиками дрібні дії (наприклад, нанизувати намистинки) буде запорукою того, що дитина легко навчиться писати.

Якщо Ви хочете, щоб Вашадитинадобре навчалася, із радістю відвідувалашколу – допоможітьїй.Читайтемалюкукнижки: казки, вірші, оповідання. Після того, як казка прочитана, попросіть, щоб малюкпереказав прочитане.

Розвивати мислення, увагу, пам’ять, дрібну моторику, розширювати словниковий запас можна і під час спеціальних ігрових занять із малюком (саме гра перетворює нудне навчання на яскраву, цікаву пригоду), і під час щоденного побутового спілкування. Наприклад, коли Ви гуляєте з малюком, розказуйте йому про те, яка зараз пора року, що відбувається у природі; якого кольору проїхала машина; яке дерево вище, а яке нижче. Розказуйте різні відомості про навколишній світ. Розширювати словниковий запас малюка можна за допомогою гри «Хто більше?»: загадайте якийсь предмет, чи явище, і називайте його ознаки: хто більше назве? Наприклад: «сніг» - білий, холодний, блискучий, іскристий, м’який, ранній, несподіваний, глибокий, дрібний, пухнастий, лапатий і т. д.

Щоб розвинути дрібні м’язи руки, надавайте малюку можливість ліпити, малювати, розфарбовувати розмальовки; вирізати чи виривати пальчиками обведені фігурки. Створюйте разом з дитиною різні фігурки із паличок (можна використовувати навіть сірники – тільки обов’язково під Вашим наглядом). Нехай малюк складе таку саму фігурку, яку склали Ви, спочатку дивлячись на неї (так буде розвиватисьсприймання, вміння орієнтуватись на зразок), а потім по-пам’яті (щоб розвивалась пам’ять, Ваші фігурки із сірників спочатку мають бути дуже простими, поступово їх потрібно ускладнювати).

Зараз у книжкових магазинах, на базарах, у кіосках можна придбати велику кількість книжок по розвитку мислення, пам’яті, уваги, сприймання, по підготовці дитини до навчання у школі.

А щоб Ваші ігри з малюкомбули успішними, дотримуйтесь важливого правила: під час гри забудьте про те, що Ви авторитетні і всезнаючі мама, тато, бабуся чи дідусь, а перенесіться у власне дитинство і станьте, хоч ненадовго, знову дитиною – будьте для малюка рівноправним партнером у грі, який також може сумніватись, сумувати і щиро радіти із своїх результатів.

Не менш важливою, ніж інтелектуальна готовність, єемоційно-вольова готовністьдитини до навчання. Ця складова включає достатній розвиток волі, послаблення імпульсивних реакцій, вміння керувати своїми емоціями (наприклад, слухати, не перебиваючи). Емоційно-вольова готовність вважається сформованою, якщо дитина вміє ставити мету, докладати зусиль для реалізації мети, долати перешкоди, виконувати не цікаву, але корисну роботу.

Чи має Ваш малюк прості, але постійні доручення (наприклад поливати квіти)? Чи прибирає за собою іграшки? Чи застеляє свою постіль (нехайі з Вашою допомогою)? Чи не перебиває Вас під час розмови? Чи має терпіння?

Давши відповідь на ці прості запитання, ви дізнаєтесь, чи сформована у малюка емоційно-вольова готовність.

Наступний компонент–соціальна готовність. Вона містить у собі сформованість у дитині якостей, завдяки яким вона може спілкуватися з іншими дітьми, з вчителем. Це і бажання спілкуватися, і вміння встановлювати взаємовідносини з однолітками і дорослими; уміння поступатись, підкорятись інтересам дитячої групи, класу; повага до бажань інших людей.

Взагалі, дитина поводить себе з іншими дітьми у школі так, як бачить це і чує вдома. Тобто дитина у своїх взаємовідносинах з іншими дітьми є дзеркалом того, які взаємовідносини панують у сім'ї. Саме у родині дитина отримує перші зразки спілкування. Якщо дитина вдома є свідком неповаги членів сім’ї один до одного, сварок, бійок, то вона вважає таку поведінку нормальною і сама починає так поводити себе в школі.

Мотиваційна готовністьсформована, якщо у дитини є бажання ходити до школи, є прагнення здобувати знання, дізнаватись нове, цікаве, виконувати нову соціальну роль–роль школяра.

І тут багато що залежить від Вас, шановні батьки. Не залякуйте малюка школою, фразами подібними до такої: «Ось підеш у школу–там тобі покажуть!»

Налаштовуйте малюка на школу позитивно: «У школі буде цікаво, радісно, ти дізнаєшся багато нового і корисного».

До уваги вчителів

Шкільна бібліотека пропонує матеріали

до батьківських зборів

- Вершиніна І. Психологічні особливості виховання в мім’ї. (батьківські збори 8 кл.)//Виховна робота.-2012. - №12, грудень. – С.46

- Дмитренко К.А. Наркоманія - знак біди. Матеріали для бесід. // Класний керівник, . -2009. - №10.- С.21

- Запальська Ю.А. Авторська програма роботи з батьківською спільнотою «на зустріч дітям»//Класному керівнику усе для роботи. – 2013.-№ 8. – С.16

- Кочарян А.Б., Гущина Н.І. Безпека дитини у всесвітній мережі. Поради Батькам// Виховна робота. -2012. - №9, вересень. – С.19

- Мініч Є.А. Як люди набувають шкідливих звичок. Бесіда.// //Шкільна бібліотека. – 2011. - №1. - с.99

- Манько Л.А Проблеми виховання (ділова гра для батьків).// Виховна робота. – 2011. – № 11, листопад. – С.25

- Мороз В.В. Як батьківські збори перетворити на збори батьків// Виховна робота в школі. – 2014. - №9.-С.13

- Рись А.А. Самооцінка дитини: допоможіть розвинути талант// Виховна робота. – 2011. - №9, вересень. – С.27

- Роженко Л.М. Зміст і мета сімейного виховання// Виховна робота в школі. – 2013. - № 1,січень. - 50

ü Ткаченко С.Г. Суд над тілесними покараннями дітей//Виховна робота. – 2011. - № 10, жовтень. – С.35-40

- Чіковані О.О. Вплив комп’ютера на здоров’я дитини. Сценарій зборів.// Виховна робота.- 2011. - № 11,листопад. – С.22

на допомогу батькам

Шановні батьки!
Ви, звичайно ж, хочете, щоб ваша дитина виросла розумною, розвинутою та успішною людиною.
Та чи можна цього очікувати, якщо вона не читатиме книг?

20 кроків, щоб Ваша дитина читала:

1. Читайте вголос вашій дитині щодня.

Що Вам це дасть:
- це стимулює уяву дитини та підвищує її загальне розуміння про те, що відбувається навколо неї;
- діти, яким читають, виростають людьми, що люблять книжки;
- це ідеальний шлях, щоб підготувати Вашу дитину до школи.

2. Читайте книжки, що вам обом подобаються та які вас обох цікавлять.

Що Вам це дасть:
- підтримується увага Вашої дитини;
- її перший досвід у читанні буде позитивним;
- Ви не будете ставитись до читання своїй дитині як до господарської роботи.

3. Будьте самі «зразковим читачем»

Що Вам це дасть:
- діти люблять імітувати дорослих, і часто вдають, ніби читають, ще до того, як вони насправді навчаться читати;
- діти, які часто бачать, як їхні батьки читають, часто самі стають читачами, і доходять висновку, що читання – це нормальна щоденна діяльність.

4. Читайте та обговорюйте усі книжки, які Ваша дитина читає у школі.

Що Вам це дасть:
- Ви зможете перевірити її читацькі навички і допомогти у вирішенні будь-яких проблем, з якими вона може зіштовхнутися;
- Ваша дитина буде почуватись безпечною, знаючи, що ви читаєте ту саму книгу, що й вона.

5. Заохочуйте дитину розвивати свої інтереси і хобі та впевніться, що це пов‘язано з читанням додаткової літератури.

Що Вам це дасть:
- Ваша дитина буде зацікавлена в тому, що Вона читає, і тому читання не виглядатиме, як господарська робота;
- хобі та інтереси допоможуть розвинути дитячу зацікавленість.

6. Хваліть свою дитину та показуйте їй, що Ви пишаєтесь тим, що вона добре читає або закінчила читати книгу.

Що Вам це дасть:
- це підвищить відчуття власної гідності Вашої дитини та навчить її асоціювати позитивні відчуття з читанням на навчанням;
- Ваша дитина наслідує Вас і дивиться на Вас знизу вгору, тому їй буде важливим Ваше схвалення;
- важливо, щоб дитина була задоволена собою, коли вона читає – це надихне її на досягнення кращих результатів.

7. Завжди говоріть зі своєю дитиною про різні речі та відповідайте на її запитання.

Що Вам це дасть:
- це допоможе кращому розумінню дитиною оточуючого світу та розвине її когнітивні навички;
- інформування дитини може розвинути її зацікавленість та бажання негайно дізнатись більше про світ з книжок.

8. Купуйте книжки для себе та робіть це так, щоб Ваша дитина про це знала.

Що Вам це дасть:
- Ваша дитина зрозуміє, що читання не є господарською роботою і такою, що вона змушена робити;
- зростання у «книжковому» середовищі допоможе Вашій дитині побачити, що читання – це частина щоденного життя.

9. Зробіть зі своєї дитини творця книги.

Що Вам це дасть:
- це хороший шлях зробити Вашу дитину емоційно прив‘язаною до її книжок.
- розмальовування та декорування книги може бути веселою забавою для вас обох, а Ваша дитина навіть може створити спеціальну закладку для запису книжок, які прочитала.

10. Для маленької дитини купіть буквар та магніти з буквами на холодильник.

Що Вам це дасть:
- це допоможе познайомити дитину з алфавітом ще в ранньому віці.
- це справді цікаво: доклавши мінімум уяви, Ви зможете створити прості та різноманітні ігри.

11. Стимулюйте Вашу дитину вимовити її власне ім’я.

Що Вам це дасть:
- Ваша дитина матиме особливий інтерес до цього, адже це стосуватиметься особисто її.
- Доведено, що ми є найсприятливішими тоді, коли перебуваємо в центрі уваги.
Ми найкраще вчимося тоді, коли наша увага захоплена, а всі ми любимо говорити про себе!

12. Читайте «логічні» історії зі своєю дитиною.

Що Вам це дасть:
- елементи, що повторюються в дитячих історіях, легкі для розуміння та повторення дітьми.
- ритмічність та музикальність повторювальних елементів подобаються маленьким дітям та допомагають утримувати їхню увагу;
- маленьким читачам подобається передбачати, про що йтиметься в історії.

13. Інколи Ви можете залучити інших людей до читання вголос Вашій дитині. До прикладу, це можуть бути бабусі та дідусі, друзі чи інші члени родини.

Що Вам це дасть:
- це є доказом того, що усі люблять читати;
- читання може стати об‘єднуючим елементом.

14. Влаштовуйте ''не електронні'' ночі з вимкненим комп'ютером та мобільними телефонами.

Що Вам це дасть:
- роблячи що-небудь незвичне, до прикладу: читання разом, гра у веселу вікторину, можна запровадити відпочинок від правил, а отже, сім'я може провести багато корисного часу разом.
Намагайтесь зробити так, щоб це не сприймалося, як покарання або господарська робота, а стало чимось таким, на що всі чекають. Пам‘ятайте: найголовніше – правильне сприйняття.

15. Відвідайте з своєю дитиною місцеву бібліотеку і погляньте, які там є книжки для дітей.

Що Вам це дасть:
- це познайомить Вашу дитину з новим середовищем, а також з місцем, де зазвичай величезний вибір дитячої літератури;
- якщо цей візит принесе Вашій дитині задоволення, вона і надалі ставитиметься до подібних заходів позитивно. Ви навіть можете об‘єднати візит до бібліотеки з якимось приємним для неї заняттям (наприклад, походом у McDonalds).

16. Купуйте для себе книжки в книгарнях у присутності Вашої дитини.

Що Вам це дасть:
- дитина звикне до такого оточення, і я Вам гарантую, що згодом вона потягне Вас у дитячий книжковий відділ!

17. Знайдіть комп'ютерні програми, які заохочують до читання.

Що Вам це дасть:
- зазвичай, діти люблять комп‘ютер, тому використання різних засобів та програм з покращання читання може внести зміну в навчальний процес.

18. Перетворіть читання в ‘пазли’ та спробуйте вирішити їх разом.

Що Вам це дасть:
- це допоможе здобути дитячу довіру;
- розв’язання головоломки – відчутне досягнення. Давайте Вашій дитині призи або подарунки за її здобутки.

19. Розставте багато хороших книжок на найвидніших місцях у Вашому домі.

Що Вам це дасть:
- Ваша дитина зрозуміє, що книжки займають важливе місце в домі;
- великий вибір різноманітних книжок дасть Вашій дитині більше можливості для набуття нових інтересів.

20. Пошукайте нові дитячі книжки в Інтернеті.

Кiлькiсть переглядiв: 77